Status 2010

Det ville TDC i 2010 Måleparametre Resultat 08 Resultat 09 Resultat 10
Medarbejder
Være en foregangsvirksomhed i Danmark ved til stadighed at fokusere på kompetent ledelse, medarbejdertrivsel, motivation og arbejdsmiljø
Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsansat ift. antal arbejdsdage i perioden 3,9 % 3,4 % Målsætning 3,5 %
Resultat 3,0 %
Antal arbejdsulykker pr. 100 medarbejdere 0,89 0,97
Målsætning 0,92
Resultat 1,095
En analyse af stigningen viser, at ændringen primært skyldes glatte veje og fortove i de første 2,5 måneder af 2010
Andelen af kvinder blandt TDC’s 250 topledere N/A 22 %
Målsætning 33 % inden 2015
Resultat: 21,6 %
Målet for 2015 dækker over kvindelige topledere på TDC’s cheflønsprogram Målet er ændret ift. 2009
Score for hvorvidt medarbejderne føler sig motiverede og tilfredse på en skala fra 0-100 73 76 Målsætning: 76
Resultat: 77
Udvikle medarbejdernes kompetencer, så de kan udnytte deres potentiale, styrke deres værdi for arbejdsmarkedet og gøre en forskel med deres personlige engagement og forskellighed
Score for hvorvidt medarbejderne føler, at deres kompetencer udvikles løbende i TDC på en skala fra 0-100 N/A N/A Målsætning 76
Resultat: 68
Score for hvorvidt nyansatte anbefaler andre at søge job i TDC på en skala fra 0-100
Procentdel gennemførte medarbejderudviklingssamtaler og kvaliteten af disse 70/NA 91/NA Målsætning: 90 %
Resultat: 93,2 % / 74 %
Gøre en ekstra indsats for at hjælpe medarbejdere, der afskediges som følge af reduktionsrunder videre til et nyt attraktivt job uden for TDC
Procentdel af afskedigede medarbejdere som følge af reduktionsrunder får tilbudt et outplacementforløb NA NA
Målsætning: 100 %
Resultat: 100 %
Outplacementforløb er et tilbud, hvor antallet af medarbejdere ikke er et mål i sig selv
Procentdel af afskedigede medarbejdere som følge af reduktionsrunder får tilbudt kompetencegivende kurser N/A NA
Målsætning: 100 %
Resultat: 100 %
Kompetencegivende kurser er tilbud, hvor antallet af afskedigede medarbejdere på kompetencegivende kruser, ikke er et mål i sig selv
Miljø og klima
Promovere produkter og tjenester, der fremmer brugen af renere teknologi og et mere effektivt energiforbrug i samfundet
Intern CO2-reduktion ved brug af Telepresence i TDC 63,6 tons 142 tons
Målsætning: 180 tons
Resultat: 540 tons
Mange møder på mødetelefonen er flyttet til videokonferencer, hvilket har konsekvens for årets resultat
Intern CO2-reduktion ved brug af TDC’s mødetelefon 760 tons 762 tons
Målsætning: 780 tons
Resultat 510 tons
Mange møder på mødetelefonen er flyttet til videokonferencer, hvilket har konsekvens for årets resultat
Mindske miljøbelastningen for TDC’s egen virksomhed
CO2-forbrug 137.127 tons 128.942 tons 120.832 tons
Relativt energiforbrug bit/j 293 bit/j 1.036 bit/j 2.153 bit/j
Genanvendelsesprocent på alt affald 60,8 % 66 % Målsætning: 66 %
Resultat 65 %
Genanvendelse på brændbart affald 39 % 46 % Målsætning: 43 %
Resultat: 41 %
Sikre at både anskaffelse og afskaffelse af produkter sker på social og miljømæssig ansvarlig vis
Antal indsamlede brugte mobiltelefoner i TDC Butik 2.700 NA 3.500
TDC forpligter leverandører til at arbejde med TDC’s Code of Supplier Conduct + + + TDC har ændret Code of Supplier Conduct så der er overensstemmelser mellem denne og UN Global Compact principperne
IT-samfundet
Øge Danmarks innovationsevne og konkurrencedygtighed ved at udvikle it-infrastruktur
Investeringer på 8 mia. kr. i den danske teleinfrastruktur fra 2007-2010 (mio. DKK) 2.837 3.086 Målsætning: 2.785
Resultat: 2.676
Tilbyde produkter og tjenester, der sætter danskerne i stand til så vidt muligt at få fuld gavn af Danmarks it-infrastruktur
Højhastighedsbredbåndsdækning op til 20 Mbit/s i procent af hele landet (hhv. via kabelnettet og kobbernettet) 0 %/68 % 46 %/76 % Målsætning: 47 %/77 %
Resultat: 56,9 %/75,4 %
Op til 80 % af befolkningen har adgang til op til 10 Mbit/s download via HSDPA på TDC’s netværk NA NA Målsætning 80 %
Resultat: 81,2 %
Procentdel af husstande, der kan modtage tv digitalt (hhv. via kabelnettet og kobbernettet) 52 %/88 % 52 %/91 % Målsætning 53 %/91 %
Resultat: 56,4 %/92,8 %
Forvalte vores stærke markedsposition ansvarligt og opføre os ordentligt over for kunder og konkurrenter
Procentdel af den danske befolkning som mener, TDC er en socialt ansvarlig og bæredygtig virksomhed NA NA 43 %
Lytte til befolkningens bekymringer fx ved at oplyse om mulige risici ved anvendelse af vores produkter og teknologier
Procentdel af en repræsentativ del af den danske befolkning, der er enige i udsagnet: ”TDC er socialt ansvarlig ved forbrugersikkerhed ved brug af IT og Medier” NA NA 57 %
Bidrage til at sikre beskyttelse af privatlivets fred og minimere misbrug af private oplysninger via vores teknologier
Antal besøgende på tdconline.dk/sikkerhed NA NA Målsætning; 28.000
Resultat: 21.000
Bidrage til at minimere risikoen for diskriminering, racisme, vold og misbrug af børn via vores teknologier
TDC samarbejder med politiet og øvrige internetudbydere om blokering af sites med børnepornografisk indhold + + +
Til top