Klima og Miljø

Med over 8,5 millioner kundeforhold alene i Danmark, er det uundgåeligt for os at belaste miljøet på den ene eller anden måde. Størstedelen af den udledning TDC producerer, stammer nemlig fra kundernes brug af TDC’s produkter og ydelser.

Der sendes data mellem servere, der graves nye kabler, og der sidder medarbejdere parat på telefonen til at hjælpe. Alt imens driver vores 10.423 medarbejdere koncernen fra kontoret, i butikkerne og hos kunderne for at skabe den bedste oplevelse, hvad enten det er på telefonen, på internettet eller tv’et. Det kræver energi og ressourcer. Det udleder CO2.

TDC tager ansvar for miljøet
Hensynet til miljøet er en naturlig del af vores aktiviteter. Fx har vi stort fokus på energieffektivisering og affaldsstyring, og så er vi opmærksomme på, hvordan vi bruger energi i det daglige. Derfor har vi vedtaget en miljøpolitik, som gælder alle vores datterselskaber. Omdrejningspunktet er miljøledelsessystemet, som giver os et systematisk overblik over de væsentligste energiforhold og samler dem i årlige miljømål. Dermed har vi et grundlag for løbende at effektivisere og forbedre påvirkningen af miljøet.  Læs mere om miljøregnskabet 2010

Konkrete klimalinjer 
I 2008 vedtog TDC Klimaplan 2014, der skal reducere koncernens årlige CO2-udledning med 5 pct. inden 2014 i konkrete energireduktioner. Allerede nu er det lykkedes at overgå målsætningen, da vi siden vedtagelsen af klimaplanen har reduceret udledningen med 20,3 pct. primært grundet energibesparelser i netværket og i bygninger, ved at bruge af video- og telekonferenceudstyr og ved at forbedre vores kørsel. I 2011 vil vi derfor se nærmere på, om målsætningen skal revideres.  Læs mere om de store initiativer

Mange bække små 
Det er vigtigt, at medarbejdernee har forståelse for at tænke energieffektivt, for at de i dagligdagen kan tage hensyn til miljøet. Som en af de første større virksomheder i Danmark har TDC derfor introduceret ”energisparespørgsmål” i vores Arbejdspladsvurdering. Hermed sikrer vi en målrettet indsats for miljøet blandt vores medarbejdere. Læs mere om hverdagstiltagene

Til top

Musik er godt for miljøet

TDC og YouSee Play rundede i 2010 250 millioner downloads. Skulle samtlige af disse være produceret som CD'er, ville det svare til over 20.000 tons CO2.

Carbon Disclosure Project

TDC er en del af Carbon Disclosure Project. I 2010 forbedrede vi vores score til 75 point og blev dermed nr. 9 i Danmark og nr. 26 i Norden.