CR-overblikket

TDCs direktion og bestyrelse har i 2010 vedtaget en ny politik og strategi for Corporate Responsibility, som tager afsæt i koncernens overordnede målsætninger, forventninger fra kunder, medarbejdere og øvrige stakeholdere samt vores forpligtelser i UN Global Compact.

Med udgangspunkt i fem fokusområder forfølges ambitionen om at:

TDC vil som en ansvarlig virksomhed bruge sine kernekompetencer til at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet og miljøet.

De fem fokusområder er:

  • Digitalt Danmark
  • Kundetryghed og -tillid
  • Medarbejdersundhed og mangfoldighed
  • Klima og miljø
  • Sociale partnerskaber

For hvert af de fem fokusområder er der udpeget tre hovedmålsætninger. Hver hovedmålsætning har et medlem af TDC's topledergruppe som ansvarlig. Gruppen refererer til koncernens nye CR-Board, som med Koncern- og HR-direktør Eva Berneke i spidsen har det overordnede ansvar for implementering og udfoldelse af koncernens CR-aktiviteter.

Implementeringen og udfoldelsen sikres gennem kvartalsmæssig rapportering på de tre hovedmålsætninger under hvert fokusområde. Rapporteringen videreformidles til Corporate Management Team en gang i kvartalet og til bestyrelsen en gang hvert halve år.

Se mere om målsætningerne for den nye CR-strategi under Målsætninger og Resultater

CR_graf_606px.png 

Til top