Corporate Responsibility Board

TDC har i forbindelse med udviklingen af koncernens strategi for Corporate Responsibility 2010 nedsat et Corporate Responsibility Board.

Ansvarsområder
CR-Boardet er ansvarlig for udviklingen og implementeringen af TDC's overordnede strategi for Corporate Responsibility iht. TDC's til enhver tid gældende politik på området. Dette gælder på tværs af hele TDC Koncernen.

Derudover har CR-Boardet ansvar for

  • Rapportering og opfølgning ift. igangsatte projekter
  • Kvartalsmæssig rapportering til Corporate Management Team iht. valgte KPI'er i TDC's CR-strategi
  • Halvårlig rapportering til TDC's bestyrelse iht. valgte KPI'er i TDC's CR-strategi
  • Rapportering af TDC's indsats ift. UN Global Compact
  • Budgettering af TDC's CR-midler
  • Årlig rapportering ift. årsregnskabslovens §99a samt udfærdigelse af årlig CR-rapport

Sammensætning
CR-Boardet består af et medlem af TDC’s Corporate Management Team, kommunikationsdirektøren, direktøren for juridisk-regulatorisk afdeling, marketingdirektøren for TDC Privat samt chef for Public Account i TDC Erhverv. Sekretær for udvalget er TDC's CR-ansvarlige.

Møder
CR-Boardet mødes som minimum en gang i kvartalet og herefter efter behov. På møderne deltager udover board-medlemmerne og sekretæren de relevante ansvarlige for de forskellige projekter under den overordnede strategi.

Til top