Afgrænsning & metode for CR-rapporten

Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne for bæredygtighedsrapporter, G3, beskrevet i Global Reporting Initiative (GRI). G3 er en frivillig standard for bæredygtighedsrapporter, som giver mulighed for at rapportere på A, B eller C niveau samt mulighed for ekstern verificering. TDC har valgt at rapportere på B-niveau og på samlet set 88 indikatorer. TDC har valgt selvevaluering.

TDC's rapportering af samfundsansvar er baseret på en ledelsesbeslutning, hvor flere afdelinger i TDC giver input samt involveres i udvikling og rapportering af TDC's Corporate Responsibility. Rapporteringen bygger på TDC's strategi for Corporate Responsibility, og dette afspejles i valget af relevante rapporteringsindikatorer.

Indikatorerne er udvalgt på baggrund af en screening med inddragelse af flere afdelinger i TDC – herunder Miljø, Sourcing, HR og Public Affairs. Screeningen er foretaget efter en væsentlighedsvurdering baseret på en score mellem 1 og 5, hvor 1 er "ikke væsentlig" og 5 er "afgørende". Ikke væsentlig betyder i denne sammenhæng uden/meget lille relevans for TDC's forretningsførelse og interessenter, mens afgørende betyder forretningskritisk/høj relevans for TDC's interessenter. Eksterne interessenter er ikke inddraget direkte, men indgår som en del af væsentlighedsvurderingen hos de enkelte afdelinger. TDC opererer i dag kun på det nordiske marked, hvorfor nogle af globaliseringens problemstillinger anses som mindre relevante for virksomheden. Dette har også indflydelse på relevansvurderingen af rapporteringsindikatorer. TDC er dog opmærksom på virksomhedens indflydelse globalt i forhold til TDC’s leverandørkæde, hvilket også afspejles i målsætningerne for CR-arbejdet i årets CR-rapport.

TDC har valgt at vægte den praktiske tilgang til rapportering højere end fuldstændighed. Det afspejles bl.a. i delvis rapportering på en række indikatorer samt manglende fuldstændighed ift. bæredygtighedsprincipperne på en række indikatorer.

Rapporten dækker over kalenderåret 2010 og udgives årligt samtidig med virksomhedens årsrapport i februar.

Rapporten dækker moderselskab samt danske og nordiske datterselskaber, der var 100 pct. ejet af TDC gennem hele 2010. Det inkluderer TDC Sverige, TDC Norge, TDC Finland, YouSee, NetDesign, Dansk Kabel TV, Telmore, Fullrate og A-plus.

På HR-området har TDC dog valgt en decentral håndtering. Dette sker i respekt for de enkelte kulturer i datterselskaber og betyder, at der kun kan rapporteres fuldt på TDC Danmark samt YouSee og kun delvis på de øvrige danske datterselskaber ift. resultatindikatorer LA1-LA14. De nordiske datterselskaber rapporteres ikke på HR-området. Se liste over virksomheder i TDC's årsrapport under afsnittet TDC Koncernen. TDC vil i 2011 tilstræbe en mere fuldstændig rapportering på datterselskaber.

CR-rapporten dækker over emnerne: Digitalt Danmark, Kundetryghed og -tillid, Klima & Miljø, Medarbejdersundhed og -mangfoldighed samt Sociale Partnerskaber. Emnerne er udvalgt i overensstemmelse med målsætningerne for de overordnede områder i TDC’s CR-strategi.

På forsiden af CR-rapportens onlinesektion findes et index, der skaber overblik over TDC's CR-rapportering efter G3 retningslinjerne.

Til top