Letter from the CEO

TDC har over 8,5 mio. kundeforhold alene i Danmark. Det svarer til, at hver dansker - fra den nyfødte til plejehjembeboeren - i gennemsnit er kunde hos os 1,6 gange. Vi leverer en ydelse, som gør danskerne i stand til at kommunikere med deres kære, at arbejde, at blive underholdt og blive klogere. Og selvom ikke alle danskere er kunde hos os, så har vi en stor indflydelse på det daglige liv for stort set alle danskere.

Derfor ligger det os også meget på sinde at være med til at forme og udvikle det danske samfund. Vi vil gerne lytte til og forstå, hvad vores kunder, medarbejdere og øvrige interessenter mener om os.

Vi har taget de første skridt og tilsluttede os i 2009 UN Global Compact – et sæt af internationale principper, der forpligter os til at arbejde for forbedring af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimapåvirkning samt bekæmpelse af korruption.

Men for at få en bedre forståelse af hvad vi kan gøre for at leve op til vores forpligtelser som en god samfundsborger, spurgte vi i 2010 derfor jer – befolkning, kunder, medarbejdere og andre, som har en holdning til TDC - hvad TDC's største udfordringer i arbejdet som socialt ansvarlig og bæredygtig virksomhed er.

Med udgangspunkt i de udfordringer som vores interessenter identificerede, har vi udvalgt fem fokusområder, hvor vi vil rykke vores og jeres opfattelse af TDC’s indsats.

De fem fokusområder er:

  • Digitalt Danmark
  • Kundetryghed og -tillid
  • Medarbejdersundhed og -mangfoldighed
  • Klima og miljø
  • Sociale partnerskaber

Ikke overraskende er hensynet til kunderne og medarbejderne de områder, som flest peger på, men også vores håndtering af miljøet og vores indsats som leverandør af sikre digitale løsninger er et område, som ligger mange af jer på sinde.

Derfor har vi også gennem de sidste 18 måneder sat intensivt fokus på at blive bedre i dialogen og kontakten med vores kunder, og vi har arbejdet benhårdt med at skabe en bedre arbejdsplads med større mangfoldighed, større arbejdsglæde og mindre sygefravær. Jeg er stolt af at kunne sige, at vi på alle områder har set store forbedringer, men også er meget bevidste om, at den rejse kun netop er begyndt.

Som Danmarks største it-virksomhed kan vi også se mange muligheder i digitaliseringen af Danmark. Mulighederne for at hjælpe vores gamle og syge, uddanne vores børn og unge bedre og reducere den negative påvirkning af vores klima er oplagte bidrag til samfundet, som TDC understøtter og udvikler.

Vi har samtidig også fokus på vores egen påvirkning af klima og miljø. En indsats vi har haft fokus på i det seneste årti, men som vi har intensiveret i løbet af de seneste år. Og det er med stor stolthed jeg kan sige, at vi har formået at reducere vores egen CO2-udledning med mere end 20,3 pct., siden vi implementerede vores Klimaplan 2014.

Vi har også kunnet se, hvordan vores kompetencer er yderst brugbare, når jorden i bogstaveligste forstand forsvinder under fødderne på et helt samfund. Det så vi, da TDC-medarbejderne Bjarne Bachmann og Martin Skafte brugte tre uger i Haiti på at hjælpe det lokale Røde Kors med at genopbygge landets infrastruktur. Det var en del af vores partnerskab med Dansk Røde Kors, hvor TDC stillede mandskabet til rådighed og betalte deres løn, mens Røde Kors håndterede rejse og ophold. TDC fik en uvurderlig erfaring ind i virksomheden, og de nødstedte på Haiti fik en hjælp, de ellers skulle betale i dyre domme for.

I dette års rapport for Corporate Responsibility kan du læse mere om vores arbejde på alle fem fokusområder, og du kan se vores fremskridt og vores udfordringer. Jeg vil opfordre dig til at se hele rapporten igennem og kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde.

Rigtig god læselyst.

Henrik Poulsen
CEO

Til top