Digital Danmark

Den massive udbredelse af bredbånd og digitale løsninger i Danmark har i flere omgange høstet stor international anerkendelse. Anerkendelse som i vid udstrækning funderes i TDC's brede udrulning af både faste og mobile netværk.

Som Danmarks førende leverandør af it- og teleløsninger ser vi det derfor også som en naturlig forlængelse af vores kerneforretning at engagere vores kompetencer og knowhow i udviklingen af Danmark som digitalt foregangsland.

Fremtidens infrastruktur
De næste 10 år investerer TDC således 25 mia. kr. i den danske it- og teleinfrastruktur. Samtidig sætter vi fokus på it i folkeskolen samt udbredelsen af telemedicin og andre velfærdsydelser. Områder som vi anser som en forudsætning for at opretholde og udvikle det høje velfærdsniveau, vi som danskere bør være stolte af at have.

Investering i digitaliseringen er dermed en langsigtet løsning på de stigende forventninger og den finansielle udvikling, vi alle står overfor. TDC sætter blot handling bag ordene.

Til top

Vidste du at…

TDC sikrede allerede i 2005, at 98 pct. af samtlige husstande har adgang til bredbånd. Netop den store udbredelse af bredbånd har betydet, at Danmark klarer sig rigtig godt internationalt.

Mobilt Bredbånd

81,2 pct. af danskerne kan få glæde af op til 10 Mbit/s på TDC mobilt bredbånd fra hjemmet.