Udtalelse fra den administrerende direktør

HP_juni09_2a.jpg

TDC har over 8,5 mio. kundeforhold alene i Danmark. Det svarer til, at hver dansker - fra den nyfødte til plejehjemsbeboeren - i gennemsnit er kunde hos os 1,6 gange. Vi leverer en ydelse, som gør danskerne i stand til at kommunikere med deres kære, at arbejde, at blive underholdt og blive klogere. Og selvom ikke alle danskere er kunde hos os, så har vi en stor indflydelse på det daglige liv for stort set alle danskere

Læs hele udtalelsen fra den administrerende direktør Henrik Poulsen

GRI-index

Se GRI-indexet som årets rapport er udarbejdet efter

CR-Boardet

CR-Boardet er ansvarlig for udviklingen og implementeringen af TDC's overordnede strategi for Corporate Responsibility i henhold til TDC's til enhver tid gældende politik på området. Dette gælder på tværs af hele TDC Koncernen

Læs mere om CR-Boardet

Afgrænsning og metode

Læs mere om hvordan TDC’s CR-rapport for 2010 er opbygget

CR-overblikket

TDC’s direktion og bestyrelse har i 2010 vedtaget en ny politik og strategi for Corporate Responsibility, som tager afsæt i koncernens overordnede målsætninger, forventninger fra kunder, medarbejdere og øvrige stakeholdere samt vores forpligtelser i henhold til UN Global Compact

Læs mere om CR-strategien

Resultater 2010