TDC's udvikling siden 2006

TDC's udvikling siden 2006

TDC og telebranchen har i de senere år oplevet store forandringer med hensyn til teknologi, konkurrence, kundernes behov samt regulering. TDC har tilpasset sig disse ændringer ved at udvikle sig til en geografisk mere fokuseret, betydeligt mere effektiv og kommercielt dreven operatør med telenet i verdensklasse, et meget alsidigt produktsortiment, stærk positiv fremdrift og en klar strategisk vision. TDC er midt i en forandringsproces, men er samtidig godt rustet til at gribe de udfordringer, der måtte opstå i de kommende år.

NTC's ejerskab i TDC

I januar 2006 erhvervede Nordic Telephone Company ApS (NTC), et selskab der er kontrolleret af investeringsfonde, 87,9% af aktierne i TDC. Derefter kom der yderligere gang i TDC's udvikling med iværksættelse af en række initiativer, der omfattede:

 • Reorganisering og styrkelse af ledelsen
 • Geografisk fokuseret portefølje og nordisk strategi
 • Operationel optimering
 • Kommerciel optimering
 • Infrastruktur i verdensklasse
 • Forbedret markedsposition

I december 2010 gennemførte NTC et markedsudbud af eksisterende aktier til danske private investorer og danske og udenlandske institutionelle investorer. Med det gennemførte udbud realiserede NTC en del af sin investering i TDC ved at reducere sin ejerandel til 59,1%, og TDC udvidede sin aktionærbase. Efter udbuddet er NTC fortsat den største aktionær i TDC. I forbindelse med udbuddet gennemførte TDC også et aktietilbagekøb.

Reorganisering og styrkelse af ledelsen

TDC har truffet en række foranstaltninger for at ændre organisationen fra at være produkt- og teknologiorienteret til at være mere kundefokuseret for dermed at optimere salgskanalerne samt muliggøre krydssalg og kombinationssalg. TDC's forretning er i dag organiseret i fem forretningsenheder - Privat, TDC Erhverv, TDC Nordic, Operations & Wholesale og YouSee. TDC har endvidere styrket sin øverste ledelse betydeligt samt øget sit fokus på præstationsledelse og introduceret incitatmentsprogrammer for yderligere at forbedre performance.

Fokuseret portefølje og nordisk strategi

Til trods for, at TDC's helt eller delvist ejede europæiske teledatterselskaber og udenlandske forretninger bidrog med næsten 50% af omsætningen og 29% af det samlede EBITDA i 2005, var der ingen eller begrænsede synergier i forhold til den nordiske kerneforretning. Derfor indførte TDC i 2006 en strategi, hvor kerneområderne var i centrum, med henblik på at gøre TDC til en klar og fokuseret leder i Norden. Dernæst begyndte TDC at frasælge de aktiver, der ikke var kerneaktiver. Sideløbende har TDC styrket sin position i Danmark gennem markedskonsolidering på hjemmemarkedet og har erhvervet en række komplementerende operatører af net og tjenesteudbydere i Danmark. Dette har givet TDC en meget stærk platform til at forfølge sin fokuserede nordiske strategi. I 2010 gennemførte TDC processen ved frasalg af Sunrise i Schweiz, hvilket yderligere styrkede TDC's platform og dermed muligheden for at forfølge sin fokuserede nordiske strategi.

Som følge af frasalg af forretningsaktiviteter uden for Norden faldt TDC's omsætning til DKK 26,2 mia. i 2010 fra DKK 47,4 mia. i 2006 [1].

Kort-frasalg-DK.png

1 I 2007 erhvervede HTCC Invitel og Memorex. I 2008 blev Invitel den fortsættende virksomhed.

Udenlandske frasalg
 • Sunrise, Schweiz (2010)
 • Invitel, Ungarn (2009)
 • Polkomtel, Polen (2008)
 • One, Østrig (2007)
 • Talkline, Tyskland (2007)
 • Bité, Letland & Litauen (2007)
Frasalg af aktiver uden for kerneområdet og outsourcing i Danmark
 • Salg af satellitforretningen (2009)
 • Delvist salg af Connect Partner, Danmark (2008)
 • Outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til erhvervskunder (2008)
 • Salg af International Carrier Services (2008)
 • Salg af TDC Produktion (2008)
 • Salg af Business Phone (2008)
 • Salg af Uppsala Stadsnät (2008)
 • Outsourcing af driften af mobilnettet til Ericsson (2008)
 • Salg og tilbageleasing af ejendomme (2007-2008)
 • Outsourcing af it-tjenester (2005-2007)
Markedskonsolidering i Danmark
 • Nakskov Fællesantenne (2010)
 • Nordit (2010)
 • AinaCom’s fibernet (2010)
 • Unotel (2010)
 • M1 (2010)
 • DONG Energy’s fibernet (2009)
 • A+ (2009)
 • Fullrate (2009)
 • Køge Bynet (2008)
 • Guldborgsund Bynet (2008)

Operationel optimering

Som en del af strategien har TDC implementeret et detaljeret værdiskabelsesprogram for at effektivisere driften og reducere omkostningerne. Dette har blandt andet omfattet fjernelse af dobbeltfunktioner i hovedkontoret og forretningsenheder, en konsolidering af callcentre fra 14 til 4 lokationer, outsourcing af processer, der ligger uden for kerneområderne herunder it, samt lavere lokaleomkostninger gennem fysisk konsolidering og salg af bygninger. Disse og andre initiativer vedrørende medarbejdere, telenet, it, markedsføring og kundeservice har reduceret driftsomkostningerne med en årlig gennemsnitlig vækstrate på 3,5% fra ultimo 2005 til ultimo 2010. Kombineret med strategibeslutningen om igen at fokusere forretningen på de nordiske kernemarkeder har dette også medført et væsentligt reduceret antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Ultimo 2010 havde TDC Koncernen 4.999 færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med ultimo 2005. I den samme periode er medarbejdertilfredsheden steget fra 67/100 til 77/100.

TDC har væsentligt forbedret sine marginer ved at styrke produkter med høje avancer og samtidig eliminere eller nedtone produkter med lave avancer og har forbedret sit afkast af den investerede kapital. For at optimere forretningen har TDC i løbet af de sidste fem år outsourcet it-aktiviteter samt planlægning, etablering og drift af mobilnettet. På trods af høje anlægsinvesteringer, styret af en nøje prioritering, har TDC i løbet af de seneste år betydeligt optimeret sit equity free cash flow blandt andet ved EBITDA-vækst og forbedringer af nettodriftskapitalen gennem ændrede faktureringscyklusser, forlængede betalingsbetingelser til leverandører samt forbedret varelagerhåndtering.

Antal-ansatte-DK.png

EBITDA-DK.png

Kommerciel optimering

De sidste fem år har TDC søgt at genvinde det kommercielle lederskab og styrke sin position på det danske marked både i erhvervssegmentet og privatkundesegmentet og har hele tiden været på forkant med den teknologiske udvikling. Det har omfattet et skift fra en singlebrand- til en multibrandstrategi, hvorved det fulde potentiale kan udnyttes i følgende brands: TDC, YouSee, Telmore, Fullrate og M1. Derudover har TDC pustet nyt liv i sit hovedbrand.

Gennem sin omfattende, hurtige og driftssikre infrastruktur har TDC lanceret multiplayprodukterne TDC HomeDuo og HomeTrio samt det fastpris-takserede mobilprodukt 'TDC-til-TDC' [2], der har øget fastholdelsen af kunder og er den mest solgte tillægsydelse i TDC's historie. Prisstrukturerne for fastnettelefoniprodukter er ændret for at øge gennemsigtigheden og simpliciteten. Grundabonnementet er nu baseret på DKK 1 for opkald til andre fastnetnumre i Danmark uanset opkaldets varighed, og med 'TDC Fastnet Max' kan kunderne ringe til alle mobil- og fastnetkunder i Danmark til en attraktiv fast pris. Kabelnetudbyderen YouSee har lanceret YouSee Clear, der uden tillægsafgift leverer digital-tv af høj kvalitet til sine kunder, og YouSee Plus, der giver tv-kunder digitale tillægsydelser. TDC Play/YouSee Play, der blev lanceret i 2008, er en banebrydende prisvindende tjeneste, der uden yderligere omkostninger giver mobil- og bredbåndskunder mulighed for ubegrænset adgang til 10 millioner musiknumre. I 2010 blev web-tv, der gør det muligt at se tv og video-on-demand på en pc, markedsført i stigende grad.

TDC har iværksat et omfattende kundefokuseret program TAK (Tag Ansvar for Kunden) for at forbedre sine end-to-end-kundeoplevelser. Styringen af kundelivscyklus og metoder til at hindre kundeafgang (churn) er forbedret, herunder specialprogrammer til at begrænse PSTN-churn og puste nyt liv i vigtige salgskanaler. Endvidere har TDC ombygget sine eksisterende TDC Butikker og tilføjet nye, som der åbner flere af i 2011.

Infrastruktur i verdensklasse

TDC's infrastruktur og dækning er 'best in class', og i de sidste fem år har anlægsinvesteringerne konsekvent været 14-15% af omsætningen. Endvidere er TDC fortsat med at udvide sin omfattende infrastruktur på alle områder - kobber, koaksialnet (kabel-tv-nettet), fibernet, GSM og UMTS.

TDC har siden 2006 forbedret sit kobbernet for at opnå øget dækning og højere båndbredde for at kunne levere flere avancerede tjenester såsom VoIP, tv og multiplay. Således er TDC's bredbåndsdækning nu den højeste blandt de europæiske førsteoperatører.

XDSL-DK.png

YouSee leverede ultimo 2005 tv-signaler til 41% af alle danske husstande. Denne penetration er steget i de seneste fem år til 46% ultimo 2010. Dækning med kabelinfrastruktur er steget til 56% af alle danske husstande. Endvidere har investeringer i opgradering af DOCSIS 3.0 øget kapaciteten og forbedret tjenesteydelserne. Ultimo 2010 var YouSee i stand til at tilbyde hastigheder på 50 Mbit/s og endda 100 Mbit/s til 73% af de dækkede husstande. Kabelinfrastrukturen er nu fuldt opgraderet og digitaliseret, og næsten alle YouSees kunder er skiftet til digital-tv [3]. Kabel-tv-nettet er styrket betydeligt i 2010, så det kan håndtere den stigende efterspørgsel efter on demand-tjenester.

TDC har det største fibernet i Danmark efter omfattende investeringer i de seneste år. Ultimo 2010 omfattede fibernettet ca. 21.000 km backbonefiber og 18.500 km accessfiber. Dermed er TDC stærkt rustet til fremover at tage fat på markedet for højhastighedsbredbånd og data.

I de sidste fem år har 2G (GSM)-udendørsdækningen af befolkningen været tæt på 100%, mens indendørs dækning har været 86%. TDC har øget udrulningen af sit mobilnet i Danmark for at opnå øget dækning og udvide kundebasen for mobilbredbånd. Ved udgangen af 2010 havde 94% af befolkningen adgang til 3G (UMTS), der giver kunder med bærbare computere, 3G-mobiltelefoner eller smartphones mulighed for at surfe på internettet. Samtidig med, at dækningen løbende øges, vil kapaciteten og datahastigheden blive opgraderet i overensstemmelse med kundernes forventninger. Turbo 3G, der er baseret på HSDPA-teknologi, og som giver kunderne adgang til bredbånd med høj båndbredde via mobilnettet, blev introduceret i januar 2008. I maj 2010 erhvervede TDC en 2,5GHz-licens, der skal bruges til at udrulle 4G (LTE), som er næste generation inden for mobilnetteknologien. Ved udgangen af 2010 var 4G-dækning en realitet i Danmarks seks største byer, hvilket følges op af en kommerciel lancering af produkter og tjenester i første halvdel af 2011.

Forbedret markedsposition

TDC har fastholdt eller forbedret sin førerposition i Danmark på tværs af alle sine produktsegmenter i en telebranche, der hurtigt forandrer sig med store teknologiske fremskridt. Denne præstation er opnået gennem stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på markederne for såvel privat- som erhvervskunder, og gennem TDC's ubestridte position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier.

 Markedsandele-Dan-DK.png

Fastnet- og mobiltelefoni

Markedet for traditionel fastnettelefoni er i de sidste fem år blevet mindre, men dette er mere end opvejet af kundernes migrering til VoIP og mobiltelefoni. Den gennemsnitlige omsætning pr. kunde for mobiltelefoni og VoIP er dog lavere end for PSTN/ISDN, og det har presset omsætningen. Det er lykkedes TDC at tilpasse sig de stadigt ændrede markeder og fastholde en stor markedsandel for traditionel fastnettelefoni (PSTN/ISDN) på ca. 81% fra ultimo 2005 til ultimo 2010. Med en ledende markedsandel på 56% af VoIP markedet opnået gennem de seneste fem år, støttes TDC's stærke performance af effektiviteten ved multibrandstrategien, hvor VoIP udbydes via vore brands: TDC, Fullrate og YouSee. På markedet for mobiltelefoni er det på trods af øget konkurrence lykkedes TDC at fastholde sin markedsandel på omkring 42%.

Fastnetbredbånd

Bredbåndsmarkedet er vokset betydeligt i de sidste fem år, men er nu ved at være mættet. TDC har dog øget sin andel af det samlede bredbåndsmarked fra 58% ultimo 2005 til 61% ultimo 2010. Med disse markedsandele, der er resultater af store investeringer i infrastruktur omfattende både xDSL, kabel og fiber, kan TDC få det optimale udbytte af yderligere vækst inden for bredbånd - både fastnetbredbånd og mobilbredbånd.

Kombinationstjenester

I 2005 var multiplay på et tidligt udviklingsstadie, men med de hurtige bredbåndshastigheder på fastnettet kombineret med den skærpede konkurrence i telebranchen, tilbyder et stigende antal udbydere kombinationstjenester eller dual/triple play på tv, bredbånd, VoIP eller mobiltelefoni for at tiltrække og fastholde kunderne. TDC introducerede attraktive multiplaypakker med multiplayprodukterne TDC HomeDuo og TDC HomeTrio på flere kommercielle platforme i 2009. Den erhvervede dattervirksomhed Fullrate udbyder en dual play-pakke. Siden da er antallet af TDC-kunder med fuld multiplayløsning steget markant fra nul til 420.000. Interessen for TDC HomeTrio/Duo har været betragtelig, og TDC har markeret sig som den klart førende på triple play-markedet med en markedsandel på 63%. TDC planlægger endvidere i 2011 at udbyde et quadruple-play produkt, som desuden indeholder mobiltelefoni.

Mobilbredbånd

For at matche kundernes efterspørgsel efter fleksibilitet og konstant tilslutning lancerede TDC i juli 2008 mobilbredbånd [4]. I 2010 overhalede TDC sine konkurrenter på det danske mobilbredbåndsmarked [5] med en markedsandel på 33%. Det forventes, at mobilbredbåndsmarkedet vil vokse markant fremover, både i erhvervssegmentet og i privatkundesegmentet.

Tv

Markedet for betalings-tv er vokset markant i de seneste fem år med en udbredelse ultimo 2010 på 89% af alle husstande i Danmark. TDC udbyder TVoIP, web-tv og traditionelt kabel-tv (YouSee). TDC's markedsandel for betalings-tv er vokset til de nuværende 55% de seneste fem år. Antallet af udbydere og tilgængelige tv-pakkeløsninger er også steget betydeligt. TDC's tv-kunder (inklusive YouSees kunder) har adgang til de mest populære danske og udenlandske tv-kanaler, video-on-demand og tv-arkiv-funktioner og nyder således godt af et af de mest attraktive og værdiskabende udbud på markedet. Næsten alle YouSees tv-kunder har gratis adgang til digital-tv i HD [6] samt en lang række supplerende og on demand-tjenester.

TDC Nordic

Forretningsenheden TDC Nordic har til hensigt at udfordre lokale førsteoperatører på deres eget hjemmemarked ved primært at levere telekommunikationsløsninger til erhvervskunder i Norden uden for Danmark. TDC Nordics produkter omfatter fastnettelefoni, IP-VPN og internetadgang via sit pan-nordiske telenet. På mobilmarkedet opererer TDC Nordic som en MVNO eller tjenesteudbyder i henhold til aftaler med lokale mobiloperatører. TDC Nordic udbyder endvidere kommunikationsintegrationstjenester samt hostingløsninger og it-outsourcing i hele Norden gennem TDC Hosting. TDC Nordic og TDC Erhverv drager fordel af at dele kundeforhold, produkter og tjenester. TDC Nordic har i 2010 bidraget kraftigt til TDC's omsætningsvækst med en stigning i omsætningen på 16% sammenlignet med 2009 primært drevet, ud over valutakurseffekter, af mobiltale og hostingaktiviteter. Det er lykkedes TDC Nordic at få en række store kunder i 2010 især inden for den offentlige sektor og banksektoren.

Tab af kobberlinjer

I det sidste tiår har TDC oplevet et støt stigende nettotab af kobberlinjer. Dette skyldes, at flere skifter fra fastnettelefoni til udelukkende at have mobiltelefoni samt begyndende og stigende konkurrerende infrastruktur såsom fibernet og koaksialkabelnet. TDC har imidlertid nydt godt af dette skift pga. tilgangen af kunder til TDC's egen mobilkundebase og YouSees kabelkundebase.

TDC's tab af kobberlinjer har været faldende siden 1. halvår 2009. Dette er opnået gennem øget og fortsat fokusering på fastholdelse af kunder på fastnettet samt den vellykkede lancering af multiplayprodukterne HomeDuo og HomeTrio, der er udviklet specielt med henblik på at fastholde kunderne.

Udover tab af kobberlinjer er det samlede antal indtægtsgenererende enheder på fastnettet faldet i de senere år. Antallet af RGU'er pr. linje har dog været marginalt stigende siden 2008, hvilket afspejler TDC's evne til at øge antallet af kundeforhold med gennemsnitskunden primært pga. succesen med multiplayprodukterne.

Tab-kobber-DK.png

RGU-DK.png

Regulering

Som den førende aktør i de fleste segmenter på det danske telemarked har TDC været underlagt omfattende regulerende overvågning i sin sektor, bl.a. et krav om at udbyde engrosprodukter på regulerede betingelser, inklusive prisregulering. Omfanget af regulering er steget betydeligt med årene og senest i 2009 og 2010 med et krav om at tilbyde engroskunder bredbåndsadgang (Bit Stream Access) via TDC's kabel-tv-net og fibernet udover det eksisterende krav om at tilbyde bredbåndsadgang via kobbernettet.

TDC har oplevet øget pres på sine engrospriser i de seneste år pga. den benyttede prisregulering herunder den særlige EU-regulering af priser på international roaming. Endvidere har TDC's engrospriser gennem tiderne været genstand for øget regulering gennem LRAIC-prismetoden. Tabellen viser et repræsentativt udsnit af de regulerede priser, der har haft en markant negativ indvirkning på TDC's omsætning og indtjening. Der forventes yderligere reducering af engrospriserne især på fastnet- og mobilterminering (som udvides til at omfatte SMS) pga. igangværende ændring af LRAIC-modellen, der anvendes til at fastsætte priserne på de LRAIC-regulerede engrosprodukter.

Prisudviklingen for regulerede priser, DKK eksklusive moms
2006 2011 Ændring
Dansk regulering
Lokal access/adgang, fastnet, i dagtimerne, pr. minut 0,0301 0,0164 (46%)
Lokal terminering, fastnet, i dagtimerne, pr. minut 0,0257 0,0140 (46%)
Rå kobber, årlig enhedspris 770 820 6%
Bit Stream Access 2 Mbit/s, årligt gennemsnit 960 817 (15%)
Bit Stream Access 4 Mbit/s, årligt gennemsnit 1.300 896 (31%)
Bit Stream Access 8 Mbit/s, årligt gennemsnit 1.700 973 (43%)
Mobilterminering, minutpris1 0,84 0,33 (61%)
Roaming, EU-priser
Inbound roaming af taletelefoni, en gros, pr. minut 5,37 1,64 (70%)
Outbound roaming af taletelefoni, en gros, pr. minut 6,75 2,90 (57%)
Modtagelse af udgående opkald, detail, pr. minut 2,32 1,12 (52%)
 1. Fra indførelsen af reguleringen i maj 2006 til maj 2011 har TDC, Telenor og Telia været underlagt end regulering til priser over niveauet for selskabet Hi3G.

 1. Baseret på regnskabspraksis gældende på tidspunktet samt før dekonsolideringer.
 2. 'TDC-til-TDC' giver TDC's privatkunder mulighed for at ringe til de 1,9 millioner øvrige TDC-mobilkunder til en fast månedlig pris.
 3. Det eneste, der kræves er, at kunderne har et tv med digital modtager.
 4. I 2005 lancerede TDC datatjenester (mobilbredbånd) via 3G-nettet (UMTS), der muliggjorde højhastighedsdatatjenester såsom videotelefoni, internetadgang, live streaming samt spil.
 5. Udelukkende data-abonnementer.
 6. HD på udvalgte kanaler. For digital-tv og HD kræves kun, at kunderne har et HD-ready tv med digital modtager.
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport