YouSee

YouSee

Driftsberetning

YouSee fortsatte sine gode resultater med tocifrede vækstrater for omsætning og EBITDA på henholdsvis 11,5% og 18,6%. Dette blev primært opnået ved et stigende antal RGU'er inden for alle produktgrupper i 2010 - tv, bredbånd og telefoni - samt øget ARPU i de fleste produktgrupper, samtidig med at omkostningerne blev holdt nede.

Den øgede ARPU for YouSee Clear skyldes højere priser, og den højere ARPU for bredbånd skyldes, at kunderne i gennemsnit abonnerer på højere båndbredder. Den samlede ARPU er markant påvirket af kundernes øgede adgang til digitale suppleringstjenester via produkterne YouSee Plus og Web TV, som har medført stærk vækst i brugen af supplerende tv-tjenester (f.eks. video-on-demand). YouSees kunder lejede mere end 420.000 film i 2010, hvilket er fem gange så meget som i 2009.

Udvikling i nøgletal (KPI) 2009-2010

Ved udgangen af 2010 havde YouSee 1.818.000 RGU'er, hvilket er en stigning på 3,0% sammenlignet med ultimo 2009 [1].

 • Antallet af betalings-tv-RGU'er steg med 2,8%, og ARPU fra YouSee Clear og YouSee Plus steg henholdsvis fra DKK 177 til DKK 188 pr. måned og fra DKK 100 til DKK 103 pr. måned fra 2009 til 2010, hvilket hovedsageligt skyldtes kundernes øgede efterspørgsel efter det udbudte indhold og suppleringsprodukter.
 • RGU'er inden for fastnettelefoni voksede med 7,0% hovedsageligt pga. kundernes skift fra traditionel fastnettelefoni til VoIP. Da 91% af YouSees fastnettelefoni-RGU'er abonnerer på VoIP og kun 9% på PSTN, resulterer migreringstrenden i RGU-vækst i YouSee.
 • Bredbånds-RGU'er voksede med 2,5% som følge af organisk vækst samt erhvervelsen af Nordit, mens ARPU steg en anelse fra DKK 167 pr. måned i 2009 til DKK 169 i 2010.

Regnskabsberetning

Omsætning

2009-2010

Omsætningen i YouSee steg med DKK 415m eller 11,5% til DKK 4.012m.

 • Omsætningen fra YouSee Clear steg med DKK 213m eller 8,8%, mens omsætningen fra YouSee Plus steg med DKK 47m eller 31,3%, hvilket for begges vedkommende primært skyldtes en stigning i antallet af RGU'er og højere ARPU.
 • Omsætningen fra internettjenester og fastnettelefoni steg markant med henholdsvis DKK 92m eller 12,7% og DKK 26m eller 36,1% som følge af flere RGU'er.
 • Øvrig omsætning i YouSee steg med DKK 37m eller 17,1% og kan primært henføres til øget koncernintern omsætning fra Privat vedrørende succesen med TDC TV. Stigningen blev kun delvist modsvaret af faldende omsætning fra YouSees installationstjenester.

2008-2009

I 2009 steg YouSees omsætning med DKK 409m eller 12,8% til DKK 3.597m.

 • Omsætningen fra YouSee Clear steg med DKK 222m eller 10,0%, mens omsætningen fra YouSee Plus steg med DKK 50m eller 50,0%. Begge skyldtes primært flere RGU'er og højere ARPU. Det delvise frasalg af Connect Partner havde en negativ indvirkning på omsætningen.
 • Omsætningen fra internettjenester og fastnettelefoni steg med henholdsvis DKK 85m eller 13,3% og DKK 18m eller 33,3%, hvilket primært skyldtes flere RGU'er. Denne udvikling skyldtes hovedsageligt erhvervelsen af A+.
 • YouSees Øvrige omsætning steg med DKK 34m eller 18,6% hovedsageligt grundet øget koncernintern omsætning vedrørende succesen med TDC TV. Stigningen blev delvist modsvaret af faldende omsætning fra YouSees installationstjenester.

Bruttoavance

2009-2010

Bruttoavancen i YouSee udgjorde DKK 2.357m, hvilket var en stigning på DKK 285m eller 13,8%.

 • Væksten skyldtes primært øget aktivitet inden for alle produktområder inklusive erhvervelsen af A+ samt øget avance pr. YouSee-kunde.
 • Bruttomarginen i YouSee steg fra 57,6% i 2009 til 58,7% i 2010.

2008-2009

I 2009 steg YouSees bruttoavance med DKK 228m eller 12,4% til DKK 2.072m.

 • Stigning skyldtes primært øget aktivitet inden for alle produktområder inklusive erhvervelsen af A+ samt øget avance pr. YouSee Clear-kunde.
 • Bruttomarginen i YouSee forblev stabil (på 57,8% i 2008 sammenlignet med 57,6% i 2009), hvilket skyldtes, at omsætningsvæksten blev opvejet af øgede programindholdsomkostninger.

EBITDA

2009-2010

EBITDA i YouSee steg med DKK 212m eller 18,6% til DKK 1.353m. EBITDA-marginen steg fra 31,7% i 2009 til 33,7% i 2010.

 • EBITDA-stigningen skyldtes hovedsageligt øget bruttoavance, som kun blev delvist modsvaret af en stigning i personaleomkostninger vedrørende en stigning i gennemsnitslønnen per fuldtidsbeskæftiget medarbejder samt højere ejendomsomkostninger, øget markedsføringsomkostninger og øgede debitorhensættelser.

2008-2009

I 2009 steg YouSees EBITDA med DKK 187m eller 19,6% til DKK 1.141m. YouSees EBITDA-margin steg fra 29,9% i 2008 til 31,7% i 2009.

 • Stigningen i EBITDA skyldtes bruttoavancestigningen, men blev delvist modsvaret af højere personaleomkostninger grundet erhvervelsen af A+.
  Udvalgte hoved- og nøgletal Eksklusive særlige poster
  YouSee 2010 2009 2008 Ændring i %
  2010 vs. 2009
  Ændring i %
  2009 vs. 2008
  DKKm
  Omsætning 4.012 3.597 3.188 11,5 12,8
     YouSee Clear 2.646 2.433 2.211 8,8 10,0
     YouSee Plus 197 150 100 31,3 50,0
     Internettjenester 817 725 640 12,7 13,3
     Fastnettelefoni 98 72 54 36,1 33,3
     Øvrige¹ 254 217 183 17,1 18,6
  Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.655) (1.525) (1.344) (8,5) (13,5)
  Bruttoavance 2.357 2.072 1.844 13,8 12,4
  Andre eksterne omkostninger (467) (429) (430) (8,9) 0,2
  Personaleomkostninger (538) (503) (467) (7,0) (7,7)
  Andre indtægter og omkostninger 1 1 7 - (85,7)
  EBITDA 1.353 1.141 954 18,6 19,6
  Bruttomargin % 58,7 57,6 57,8 - -
  EBITDA-margin % 33,7 31,7 29,9 - -
  Korrigeret omsætning² DKKm 4.012 3.685 3.338 8,9 10,4
  Korrigeret EBITDA³ DKKm 1.353 1.149 957 17,8 20,1
  RGU-base (1.000)
  Tv 1.336 1.299 1.218 2,8 6,7
     - YouSee Clear 1.176 1.153 1.113 2,0 3,6
     - YouSee Plus4 160 146 105 9,6 39,0
  Internet 403 393 323 2,5 21,7
  Fastnet 76 71 47 7,0 51,1
  Mobilbredbånd 3 2 - 50,0 -
  Samlet RGU-base 1.818 1.765 1.588 3,0 11,1
  ARPU (årsgennemsnit) DKK / måned
  Internet, fastnet 169 167 168 1,2 (0,6)
  Tv i alt 202 188 173 7,4 8,7
     YouSee Clear 188 177 166 6,2 6,6
     ARPU, YouSee Plus 103 100 89 3,0 12,4
  ARPU i alt 268 248 227 8,1 9,3
  Andre KPI'er
  Homes passed (1.000) 1.454 1.401 1.333 3,8 5,1
  Penetration % 81 81 84 - -
  RGU per kunde # 1,54 1,53 1,43 - -
  FTE'er
  Antal FTE'er (ultimo året) 1.231 1.265 1.174 (2,7) 7,8
  Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) 1.245 1.217 1.158 2,3 5,1
  1. Omfatter installationsafgifter og TDC TV.
  2. Omsætningen for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelsen af A+ og Nordit. Omsætningen for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelsen af A+ og det delvise frasalg af Connect Partner.
  3. EBITDA for 2009-2010 er korrigeret for erhvervelsen af A+. EBITDA for 2008-2009 blev korrigeret for erhvervelsen af A+ og Køge Bynet samt det delvise frasalg af Connect Partner.
  4. Digitale suppleringsproducter.
 1. Ved udgangen af 2010 blev YouSees datterselskab, FastTV, og i alt 10.000 RGU'er, flyttet til Privat.
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport