Kort fortalt

TDC kort fortalt

TDC kort fortalt

Profil

TDC er den førende leverandør af kommunikations- og underholdningsløsninger i Danmark med en position som markedsleder i hvert af de store segmenter - fastnettelefoni, fastnetbredbånd, mobiltelefoni, mobilbredbånd og betalings-tv samt det voksende multiplaysegment. Det er lykkedes TDC at forsvare eller endda øge sin position som markedsleder gennem årene, og TDC har større markedsandele på både betalings-tv-markedet og bredbåndsmarkedet end de virksomheder, TDC normalt sammenligner sig med i Europa og Norden. Dette er opnået gennem stærke danske brands, der omfatter alle kundesegmenter, kanaler og produktkategorier på markederne for såvel privat- som erhvervskunder, og gennem en ubestridt position som den førende udbyder af teknologiplatforme og infrastruktur inden for alle de store accessteknologier som kobber, koaksialkabler, optiske fibernet og mobilnet (GSM, UMTS og LTE). TDC er en af kun to europæiske førsteoperatører, der ejer et kabel-tv-net på sit hjemmemarked.

Kort-glance-DK.png

 Orgadiagram_DK.png

Uden for Danmark har TDC en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske erhvervsmarked. Med fuldt kontrollerede dattervirksomheder i Sverige, Norge og Finland kan TDC tilbyde pan-nordiske løsninger til virksomheder og organisationer i alle de nordiske lande og udfordre de lokale førsteoperatører ved at tilbyde stærke og fleksible erhvervsløsninger herunder hosting og systemintegrationsløsninger.

Organisation og brands

TDC har en kundefokuseret organisationsstruktur med fem forretningsenheder og en fælles hovedkontorfunktion for at understrege sit fokus på kundetyper og deres behov.

Ud fra en multibrandstrategi baseret på differentierede brands som TDC, Fullrate, Telmore, M1 og YouSee spænder TDC's produkter over alle kerneproduktsegmenter inden for telekommunikation i Danmark med priser lige fra "no frills" til premium. I hvert af disse markedssegmenter har TDC opnået stort brandkendskab og distribuerer sine produkter gennem et omfattende distributionsnet, herunder TDC's egne butikker, forhandlernet, account managers, callcentre og websites.

 Branddiagram_DK.png

Infrastruktur

Udbredelsen af bredbånd i Danmark er den højeste i verden. 74% af alle husstande og virksomheder abonnerer på bredbånd enten gennem xDSL, koaksialkabler, fibernet eller anden accessteknologi. Som førsteoperatør i Danmark er TDC stolt over at have medvirket til at opbygge og drive Danmarks kommunikationsinfrastruktur og derved have bidraget til Danmarks ledende position.

TDC ejer, driver og investerer fortsat løbende i en moderne og vidtspændende infrastruktur af høj kvalitet omfattende alle de vigtigste accessteknologier i et omfang, der overgår de virksomheder, som TDC normalt sammenligner sig med. Med TDC's fastnet, herunder kabelnet og fibernet, kan næsten alle danske husstande, foruden fastnettelefoni, modtage bredbånd med hastigheder på over 512 kbit/s. Langt de fleste danske husstande kan modtage bredbånd ved hastigheder på op til 20 Mbit/s samt triple play-tjenester (kombinationstjeneste af telefoni, internet og tv over samme accessforbindelse), og hastigheder på op til 50 og endda 100 Mbit/s er vidt tilgængelige.

Fastnet, dækning af husstande (Ultimo 2010)
Triple play std. def. Bredbånd 20 Mbit/s Bredbånd 50 Mbit/s Bredbånd 100 Mbit/s1
xDSL 83% 75% 25% -
Fiber2 4% 4% 4% 4%
Koaksial 53% 53% 39% 39%
I alt 90% 87%3 55% 41%
 1. Platformshastighed, kommercielle produkter endnu ikke lanceret.
 2. Inklusiv erhvervelsen af DONG Energy's fibernet.
 3. Varierende hastigheder - ikke garanterede hastigheder. Oplysningerne er baseret på en række danske husstande, hvor en husstand defineres som en privatbolig, der er registreret i BBR, uanset om den er beboet. Sommerhuse er ikke inkluderet.

På nuværende tidspunkt dækker TDC's mobilnet så godt som hele befolkningen med 2G (GSM) og EDGE, 94% af befolkningen har 3G-dækning (UMTS), og udrulningen af HSDPA fortsætter, hvilket vil muliggøre downloadhastigheder på op til 42 Mbit/s. Endvidere er TDC i gang med at udrulle 4G (LTE) på basis af sin nyligt erhvervede 2,5GHz-licens. Ved udgangen af 2010 var dækning med 4G til stede i Danmarks seks største byer, hvilket følges op af en kommerciel lancering af produkter og tjenester i første halvdel af 2011.

Mobilnet, dækning af befolkningen (Ultimo 2010)1
GSM EDGE 3G HSDPA LTE/4G
14,4 Mbit/s 42 Mbit/s
99% 99% 94%2 35% 15% 8%
 1. Baseret på nominel installeret hastighed og på estimeret udrulning af TDC's mobilnet.
 2. Baseret på UMTS-licenskrav.

Kunder

TDC Koncernen betjente 8,9m kundeforhold ved udgangen af 2010, heraf 0,2m inden for pan-nordiske aktiviteter. En kunde kan abonnere på flere forskellige produkter, f.eks. triple play-tjenester, og repræsenterer således flere omsætningsgenererende enheder (RGU'er, Revenue Generating Units).

Kundeforhold, Danmark
FusionCharts.
 • Andre
 • TV
 • Internet og netværk
 • Mobiltjenester
 • Fastnettelefoni
Kundeforhold, Norden
FusionCharts.
 • Internet og netværk
 • Mobiltjenester
 • Fastnettelefoni

Medarbejdere

TDC Koncernen havde 10.423 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 2010, heraf 9.200 i Danmark. I de senere år har TDC reduceret sine medarbejderomkostninger væsentligt og samtidigt opnået øget medarbejdereffektivitet. Disse reduktioner er mulige og nødvendige på grund af tab af kobberlinjer, lavere fejlrater - hvor tiden anvendt til fejlretning er faldet med en årlig gennemsnitlig vækstrate på 12% siden 2007, færre opkald til kundecentre, konsolidering af lokationer og en stigning i den generelle produktivitet.

Omsætning

TDC Koncernens omsætning udgjorde i alt DKK 26,2 mia. i 2010. De største dele af omsætningen kommer fra mobiltjenester samt internet og netværk og med henholdsvis fastnettelefoni og tv som tredjestørste og fjerdestørste bidragsydere. På tværs af disse segmenter genererede aktiviteter i de øvrige nordiske lande omsætning på DKK 2.086m (TDC Sverige), DKK 1.044m (TDC Norge) og DKK 727m (TDC Finland).

Omsætning, TDC Koncernen
FusionCharts.
 • Andre, inkl. elimineringer
 • TV
 • Internet og netværk
 • Mobiltjenester
 • Fastnettelefoni

Markedsandele

Det er lykkedes TDC at konsolidere sig som markedsførende inden for de vigtigste segmenter: fastnetbredbånd og mobiltelefoni samt fastnettelefoni og mobilbredbånd. Lige så vigtigt har koncernen været i stand til stadigt at forbedre eller forsvare sin markedsposition i vækstmarkederne specielt inden for mobilbredbånd, hvor TDC i 2010 blev markedsførende ved at tilbyde attraktive produkter og veludbygget infrastruktur. På betalings-tv-markedet har TDC øget sin førerposition med innovative digitale tv-produkter. I det nye multiplaysegment er TDC førende i triple play-markedet.

MarkedandeleDK.png

Populære, innovative produkter

TDC bestræber sig på at forny og forudse kundebehov med henblik på løbende at udvide den danske befolknings muligheder for kommunikation og underholdning på såvel massemarkedet som i nicher med skræddersyede tilbud. TDC anvender desuden i stigende grad sin nuværende infrastruktur til at udbyde værdiforøgende tjenester. Nylige eksempler på succesfulde produktlanceringer omfatter:

 • YouSee Plus - et værdiforøgende tillægsprodukt til digital-tv med funktionaliteter som pause, spol tilbage, start forfra, optagefunktioner (PVR), HDTV og tv-arkiv indeholdende de foregående 30 dages udsendelser. Med featuren Cinema (video-on-demand) kan kunderne leje film (ca. 1.200 titler og stigende) i deres hjem i samarbejde med Hollywoods førende studier, der omfatter mere end 90% af omsætningen på det nordamerikanske filmmarked. Mange film er tilgængelige via Cinema, når de udsendes på DVD, eller, i nogle tilfælde, samtidig med biografpremierer. Fremover vil der i stigende grad blive satset på frigivelser samtidig med biografpremierer.
 • HomeTrio - en multiplayløsning bestående af bredbånd, VoIP/PSTN og digital-tv. Ligesom YouSee Plus tilbyder produktet features som pause, spol tilbage, start forfra, optagefunktioner, filmleje og valgfri ekstra kanaler og HDTV. En erhvervsversion med professionel sikkerhed, service og features er også tilgængelig.
 • TDC Play - en banebrydende og prisvindende tjeneste, der giver mobil- og bredbåndskunder adgang til mere end 10 millioner musikfiler uden tillægsafgift. For tiden downloades eller streames mere end 10 millioner musiknumre pr. måned, og der er downloadet mere end 250 millioner musiknumre siden lanceringen af TDC Play.
 • 'TDC til TDC' - et tillægsprodukt, der giver private mobilkunder mulighed for at ringe til de 1,9 millioner andre TDC-mobilkunder til en fast månedlig pris. Produktet, som har til hensigt at øge kundefastholdelsen, er meget populært.
 • TDC HomeDisk - en backupløsning, der spejler kundernes lokalindhold til TDC's servere og muliggør fjerntilgang.
 • TDC Scale - et professionelt og fleksibelt omstillingsanlæg til erhvervskunder, som håndterer alle opkald og tildeler et enkelt telefonnummer til hver medarbejder.
 • TDC PrivatAlarm - en overvågnings- og alarmtjeneste der giver øget sikkerhed i hjemmet.
 • Web-tv - gør det muligt for kunder at se tv og video-on-demand på deres pc'er.

Levering af bedre kundeoplevelser er en topprioritet

TDC's program TAK (Tag Ansvar for Kunden) omfatter alle forretningsenheder og fokuserer klart på at forbedre kundeservice. Siden iværksættelsen af den pågående forbedring er den samlede kundetilfredshed væsentligt forbedret til det bedste resultat i fire år, og antallet af klager er næsten halveret. Forbedringerne er sket som følge af lavere fejlrater, nedsættelser af ventetiden for fejlhåndtering og leveringstider samt intens fokusering på at gøre det 'rigtigt første gang' i al kontakt med kunderne. Kundetilfredsheden skal dog stadig forbedres, og TDC er fast besluttet på at beholde kundetilfredsheden øverst på koncernens dagsorden i de kommende år.

Lønsomhed

Gennem disciplinerede handlinger og fokusering på effektivitet har TDC, på trods af den vanskelige økonomiske situation i de senere år, fremvist stigende lønsomhed. Koncernens seneste EBITDA-margin på 41,2% er mellem de højeste marginer blandt de europæiske teleselskaber, TDC normalt sammenligner sig med.

Ambition og strategi

Det er TDC's ambition at blive den stærkeste førsteoperatør blandt teleselskaber i Europa i 2012 målt på kundetilfredshed, indtjening og medarbejderstolthed samtidig med, at vi fortsat er rygraden i Danmarks kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden.

Denne ambition skal opnås gennem en strategi, der er forankret i:

 • ledende markedspositioner på tværs af alle segmenter i det danske marked
 • ubestridte platforme for teknologi og brands i det danske marked
 • stærke positioner som udfordrer i de nordiske markeder
 • et vedvarende fokus på udbud af telefoni, internet, tv, datakommunikation, hosting og integrationsløsninger samt relateret indhold og tjenester

Ambitionen skal opfyldes i en kontekst, der rummer flere væsentlige muligheder og udfordringer.

Væsentlige muligheder:

 • stigende efterspørgsel efter mobilbredbånd og smartphones driver vækst inden for mobildata
 • stærkt positioneret til at nyde godt af fortsat opsalg og øgede on demand-tjenester inden for betalings-tv
 • øget brug af multiplayløsninger på markedet for privatkunder
 • mulighed for at drage fordel af de voksende no frills-mobil- og bredbåndsmarkeder gennem TDC's førende no frills-brands til privatkunder
 • muligheder for øget krydssalg og kundeloyalitet i alle kunderelationer
 • stigende tendens væk fra standardtilbud til integrerede, værdiforøgende løsninger på erhvervsmarkedet
 • mulighed for at udnytte TDC's stærke position som udfordrer med henblik på at øge tilstedeværelsen på de nordiske erhvervsmarkeder

Væsentlige udfordringer:

 • migrering fra traditionel fastnettelefoni (PSTN) til VoIP og mobiltelefoni
 • markederne for mobiltelefoni og mobilbredbånd, der er ved at modnes
 • stigende konkurrence og prispres på mobilmarkedet
 • aktører der udfordrer de traditionelle værdikæder for mobiltelefoni og tv
 • øget konkurrence på erhvervsmarkedet
 • fortsat pris- og adgangsregulering

Strategiske prioriteter

For at opfylde ambitionen i 2012 og tage fat på de udfordringer og muligheder, der er nævnt ovenfor, har TDC opstillet ti strategiske prioriteter. De første fem strategiske prioriteter skal understøtte TDC's løbende transformation som selskab, mens de sidste fem strategiske prioriteter skal forstærkeTDC's innovations- og markedsføringstiltag yderligere.

Transformationsprioriteter

1. Kundetilfredshed

TDC vil fortsat søge at forbedre kundetilfredsheden gennem koncernens TAK-program.

2. Genopbygning af adfærd og kultur

TDC vil revitalisere sin organisation nedefra gennem iværksættelse af TDC 2.0 - et transformationsprojekt til genopbygning af koncernens adfærd og kultur med formål at skabe bedre resultater samt øget produktivitet og medarbejdertilfredshed.

3. Fleksibel og effektiv organisation

TDC vil foretage en grundlæggende gennemgang af sin driftsmodel gennem TDC Pro - et projekt, der har til formål at øge effektiviteten, forenkle produktionen, reducere leveringstider, styrke samarbejdet på tværs af alle funktioner og undersøge mulighederne for outsourcing.

4. Forbedrede it-værktøjer

TDC vil forbedre sine it-værktøjer gennem en række 'stjerneprojekter', der skal skabe en forbedret og mere enkel it-arkitektur.

5. Stram økonomisk styring

TDC vil opretholde streng økonomisk styring for at sikre en positiv og forudsigelig pengestrøm og attraktive afkast for aktionærerne gennem fortsat fokus på omkostnings- og capex-effektivitet.

Innovations- og markedsføringsprioriteter

6. Fastholdelse af fastnetkunder

I erhvervsmarkedet vil TDC reducere tabet af kobberlinjer ved at tilbyde alternative fastnetløsninger som f.eks. Scale. I markedet for privatkunder vil TDC tilstræbe at reducere afgangen ved hjælp af fastpris-takserede PSTN- og multiplayprodukter, værdiskabende tjenester og Home Entertainment.

7. Vækst fra mobiltjenester

I privatkundemarkedet vil TDC styrke sin position inden for mobilbredbånd gennem værdiskabende tjenester, det nye 4G-net og M1 på no frills-online-markedet. I erhvervsmarkedet vil TDC tilbyde tjenester som mobilbetaling og alarmkommunikation og udvide dækningen for 4G og datakommunikation i byer og i områder med megen trafik.

8. 'Tv overalt'

TDC vil fortsætte med at forny YouSees tv-udbud og opfylde kundernes behov ved at øge udbuddet af 'a la carte'-tilbud og forbedre de digitale tjenester, f.eks. med bedre aftaler med de store indholdsleverandører.

9. Vækst inden for erhvervsløsninger

TDC vil skabe vækst inden for segmentet erhvervsløsninger ved i stigende grad at tilbyde integrerede løsninger og værdiskabende tjenester i TDC Erhverv samt skabe øget vækst inden for mobiltelefoni, IP-VPN og TDC Hosting i TDC Nordics erhvervsmarkeder.

10. Forbedrede salgskanaler

TDC vil fortsat forbedre sine salgskanaler for at skabe bedre adgang til markeder og kunder gennem tiltag som forbedret funktionalitet af vores onlineplatforme, styrkelse af partnerkanaler og ved at åbne TDC-butikker i nye områder.

Historie

1875-1900 Telefonitjenester introduceres i Danmark.
1897 Staten overtager kontrollen med sektoren og uddeler koncessioner til en række selskaber.
1947 Der er tre regionale operatører tilbage.
1990 Der oprettes et enkelt nationalt teleselskab.
1994-1998 Sektoren liberaliseres ved, at staten sælger sine aktier ved danske og udenlandske aktieemissioner.
1998-2004 Hovedaktionærerne omfatter Ameritech (efterfølgende erhvervet af SBC i 1999).
2005-2006 Et offentligt tilbud resulterer i en ny hovedaktionær: Nordic Telephone Company (NTC), der er kontrolleret af investeringsfonde, der hver især rådgives eller direkte/indirekte styres af Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited.
2010   2010. NTC gennemfører sit markedsudbud af eksisterende aktier og reducerer sin ejerandel til 59,1.
Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport