Udsagn om fremtiden

Udsagn om fremtiden

Følgende forbehold identificerer væsentlige faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport.

Udsagn om TDC's forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater er ikke historiske kendsgerninger og kan således være fremadrettede. Disse udsagn er ofte, men ikke altid, udtrykt med ord eller udtryk som "vil sandsynligvis resultere i", "forventes", "vil fortsætte", "mener", "antages", "vurderes", "har til hensigt", "forventer", "planlægger", "søger", "prognose" og "forventninger" eller lignende udtryk eller negative former heraf. Disse udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici og er baseret på skøn, formodninger og usikkerhed, som kan medføre, at de faktiske resultater, udvikling, præstationer eller resultater i branchen afviger væsentligt fra de resultater, udvikling, præstationer eller resultater i branchen, der direkte eller indirekte er kommet til udtryk i sådanne fremadrettede udsagn.

Fremadrettede udsagn skal vurderes i deres helhed med forbehold af de faktorer, der beskrives i denne årsrapport. Blandt de væsentlige faktorer, der kan have en direkte indflydelse på TDC's driftsresultater, er:

 • mindre fleksibilitet til at forberede sig på eller reagere på ændringer i TDC's virksomhed,
 • konkurrenceforholdene og den branche, som TDC opererer i,
 • kontraktmæssige forpligtelser i henhold til TDC's finansieringsaftaler,
 • udvikling i konkurrencen i den nationale og internationale kommunikationsindustri,
 • informationsteknologi og operationelle risici, herunder TDC's reaktion på forandring og nye teknologier,
 • lancering af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter,
 • udviklingen i efterspørgsel, produktsammensætning og priser på mobilmarkedet, herunder markeds-føring og kundeakkvisitionsomkostninger,
 • udviklingen på markedet for multimedie-tjenester,
 • evnen til at genvinde UMTS-investeringer og til at styre omkostninger,
 • forskning i mobiltelefoners sundhedspåvirkning,
 • ændringer af gældende dansk, svensk, norsk og finsk lovgivning samt EU-lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skatte- og telekommunikationslovgivning og terrorismebekæmpelsesforanstaltninger,
 • beslutninger truffet af IT og Telestyrelsen ("ITST"), hvorved TDC's lovgivningsmæssige forpligtelser udvides,
 • muligheden for at få tildelt licenser,
 • rentestigninger, som kan påvirke omkostningerne forbundet med TDC's rentebærende gæld med variabel rente,
 • status for vigtige immaterielle rettigheder,
 • valutakursudviklingen,
 • globale og lokale økonomiske forhold,
 • investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber, og
 • leverandørforhold.

Da de risikofaktorer, der henvises til i denne årsrapport, kan medføre, at de faktiske resultater eller det faktiske udfald afviger væsentligt fra de resultater, der er anført i de fremadrettede udsagn i denne årsrapport, bør potentielle investorer ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn. Desuden gælder eventuelle fremadrettede udsagn kun pr. den dato, hvor de er fremsat. TDC forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udsagn, således at de afspejler begivenheder eller omstændigheder efter den dato, hvor udsagnene er fremsat, eller afspejler, at der indtræffer uventede begivenheder, medmindre det kræves i henhold til lovgivningen eller NASDAQ OMX Copenhagens regler. Der vil forekomme nye faktorer i fremtiden, og det er ikke muligt for TDC at forudse, hvilke faktorer det vil være. Desuden kan TDC ikke vurdere den enkelte faktors indvirkning på TDC's virksomhed eller det omfang, hvormed en faktor eller kombinationen af en række faktorer kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i de fremadrettede udsagn.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport