Forventninger

Forventninger

TDC's forventninger bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene om Risikofaktorer og Udsagn om fremtiden.

Forventninger til 2011

TDC bekræfter sine forventninger til 2011 som anført i Udbudsdokumenter den 25. november 2010 vedrørende NTC's udbud af TDC-aktier. Forventningerne til 2011 for TDC Koncernen er følgende:

TDC forventer, at omsætningen vil ligge på niveau med 2010.

TDC forventer en EBITDA-vækst på ca. 2% sammenlignet med 2010.

TDC forventer at anlægsinvesteringer/omsætning vil være ca. 13%.

Forventninger til 2010

TDC offentliggjorde sine forventninger til 2010 for TDC Koncernen inklusive Sunrise i TDC's Årsrapport 2009 den 9. februar 2010. Forventningerne indikerede omsætningsvækst på 1-3% og EBITDA-vækst på 3-4% sammenlignet med 2009. Den 17. september 2010 offentliggjorde TDC frasalget af sin schweiziske dattervirksomhed Sunrise og opdaterede sine forventninger til 2010 for TDC Koncernen efter frasalget af Sunrise. Omsætningen for 2010 forventedes at ligge på niveau med 2009 med en EBITDA-vækst på et niveau på 2% sammenlignet med 2009. Forventningerne blev bekræftet i den 3. kvartalsrapport den 3. november 2010 og i Udbudsdokumentet om NTC's udbud af TDC-aktier den 25. november 2010.

TDC's omsætning i 2010 var i overensstemmelse med disse forventninger på linje med 2009, og EBITDA-væksten udgjorde 2,2%.

Udbytte

Bestyrelsen forventer ikke at indstille, at der udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2010 efter aktietilbagekøbet i december 2010.

For regnskabsåret 2011 forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 forventes udloddet i august 2011 og resten i 1. kvartal 2012.

Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Udbytte kan udloddes i form af ordinært eller ekstraordinært udbytte eller aktietilbagekøb eller en kombination af disse.

Til top

Tilføj side til

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport