Udvalgte hoved- og nøgletal 2006-2010

Udvalgte hoved- og nøgletal 2006-2010

TDC Koncernen Efter fusion med NTC¹ Før fusion med NTC¹
2010 2009 2008 2007 2006
Resultatopgørelse DKKm
Omsætning 26.167 26.079 26.917 27.951 29.200
Bruttoavance 19.420 19.635 19.678 20.006 20.713
EBITDA 10.772 10.536 10.054 9.376 10.080
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (5.356) (4.659) (4.547) (5.776) (4.815)
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster 5.416 5.877 5.507 3.600 5.265
Særlige poster (1.347) (1.119) (3.212) 664 (1.128)
Resultat af primær drift (EBIT) 4.069 4.758 2.295 4.264 4.137
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 13 76 200 266 449
Finansielle poster (1.496) (2.064) (2.048) (2.763) (2.921)
Resultat før skat 2.586 2.770 447 1.767 1.665
Skat af årets resultat (782) (809) (438) 519 (578)
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 1.804 1.961 9 2.286 1.087
Årets resultat af ophørte aktiviteter² 1.203 422 548 1.346 2.358
Årets resultat 3.007 2.383 557 3.632 3.445
Fordeles således:
   Aktionærer i moderselskabet 3.007 2.424 708 3.912 3.448
   Minoritetsinteresser - (41) (151) (280) (3)
Årets resultat eksklusive særlige poster
Resultat af primær drift (EBIT) 5.416 5.877 5.507 3.600 5.265
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 3 (1) 222 342 439
Finansielle poster (1.496) (2.064) (2.048) (2.763) (2.921)
Resultat før skat 3.923 3.812 3.681 1.179 2.783
Skat af årets resultat (1.035) (1.085) (722) 321 (892)
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 2.888 2.727 2.959 1.500 1.891
Årets resultat af ophørte aktiviteter² 413 575 352 198 1.594
Årets resultat 3.301 3.302 3.311 1.698 3.485
  1. Tallene for 2007-2010 afspejler fusionen af TDC med NTC (Nordic Telephone Company ApS) med TDC som det fortsættende selskab. For at kunne foretage en meningsfuld sammenligning, afspejler tallene for 2006 ikke fusion, da TDC ikke blev erhvervet af NTC før den 1. februar 2006, og derfor ville tallene ikke omfatter TDC's drift for et helt år i 2006. Tallene for 2006 for TDC 'før fusion med NTC' viser TDC's drift for et helt år før fusionen, dvs. eksklusive administrationsomkostninger i NTC og eksklusive indvirkningerne fra NTC's justeringer af den indregnede købsprisfordeling i forbindelse med erhvervelsen af TDC.
  2. Følgende virksomheder præsenteres som ophørte aktiviteter for perioden 2006-2010: Sunrise (frasolgt i 2010). Invitel (frasolgt i 2009), Talkline (frasolgt i 2007) og TDC Forlag (frasolgt i 2006). Andre frasalg indgår i de respektive regnskabslinjer under ejerskabet.

TDC Koncernen Efter fusion med NTC¹ Før fusion med NTC¹
2010 2009 2008 2007 2006
Balance DKK mia.
Aktiver i alt 64,8 86,4 100,0 106,1 79,0
Rentebærende gæld, netto (22,6) (33,5) (34,9) (41,5) (55,2)
Egenkapital i alt 20,9 27,1 31,7 32,2 2,0
Gennemsnitlig antal cirkulerende aktier (mio.) 981,8 990,5 990,5 990,4 990,0
Pengestrømsopgørelse DKKm
Fortsættende aktiviteter:
Driftsaktiviteter 7.238 7.440 5.743 5.785 n.a.
Investeringsaktiviteter (3.889) (4.811) 2.096 5.492 n.a.
Finansieringsaktiviteter (20.091) (10.261) (9.506) (13.770) n.a.
Pengestrømme i alt i fortsættende aktiviteter (16.742) (7.632) (1.667) (2.493) n.a.
Pengestrømme i alt i ophørte aktiviteter 16.810 1.677 88 7.051 n.a.
Pengestrømme i alt 68 (5.955) (1.579) 4.558 (6.608)
Frit cash flow DKKm
Frit cash flow fra driften 7.437 6.469 6.324 5.958 n.a.
EFCF 4.515 4.426 2.424 1.995 n.a.
Anlægsinvesteringer DKKm
Anlægsinvesteringer (3.534) (3.891) (3.975) (3.979) (4.152)
Nøgletal
Resultat pr. aktie DKK 3,06 2,45 0,71 3,95 3,48
Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster pr. aktie (EPS) DKK 2,94 2,75 2,99 1,51 1,91
Udbyttebetaling pr. aktie DKK - 7,85 0,72 0,70 44,77
Bruttomargin % 74,2 75,3 73,1 71,6 70,9
EBITDA-margin % 41,2 40,4 37,4 33,5 34,5
Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,5 14,9 14,8 14,2 14,2
EBITDA - anlægsinvesteringer DKKm 7.238 6.645 6.079 5.397 5.928
Cash conversion % 69,0 61,4 62,9 63,5 n.a.
Rentebærende gæld, netto/EBITDA x 2,1 3,2 3,0 4,0 5,4
EBITDA/renter x 6,8 6,8 4,7 2,8 3,4
RGU'er (ultimo året) (1.000)
Fastnet 1.916 2.045 2.160 2.387 2.600
Mobil 3.614 3.627 3.158 2.926 4.833
Internet 1.599 1.590 1.465 1.499 1.411
Andre netværks- og dataforbindelser 287 291 365 298 189
Tv 1.464 1.395 1.245 1.187 1.115
RGU'er i alt 8.880 8.948 8.393 8.297 10.148
Indenlandske dual play-bundles 304 213 - - -
Indenlandske triple play-bundles 116 86 - - -
FTE'er
Antal FTE'er (ultimo året) 10.423 11.277 11.772 13.939 15.220
Gennemsnitlig antal FTE'er (ÅTD) 10.860 11.519 13.020 14.531 15.709
  1. Tallene for 2007-2010 afspejler fusionen af TDC med NTC (Nordic Telephone Company ApS) med TDC som det fortsættende selskab. For at kunne foretage en meningsfuld sammenligning, afspejler tallene for 2006 ikke fusion, da TDC ikke blev erhvervet af NTC før den 1. februar 2006, og derfor ville tallene ikke omfatter TDC's drift for et helt år i 2006. Tallene for 2006 for TDC 'før fusion med NTC' viser TDC's drift for et helt år før fusionen, dvs. eksklusive administrationsomkostninger i NTC og eksklusive indvirkningerne fra NTC's justeringer af den indregnede købsprisfordeling i forbindelse med erhvervelsen af TDC.

Til top